Thuốc Lá Bấm Milano Kings Random

55.000VNĐ

Tổng quan về Milano Kings Random

  • Điếu lớn
  • 1 điếu Tar 5mg – 0.5mg nicotine
  • 2 bấm: 1 vị + 1 the (random các vị)
  • Ni vừa phải nam nữ đều có thể trải nghiệm
  • 1 gói 20 lớn
  • Made in GTI
Thuốc Lá Bấm Milano Kings Random

55.000VNĐ

zalo-icon
facebook-icon
callME