zalo
Hotline Thuoc lá thom xin

Thuốc Lá Thơm Xì Gà – Thuốc lá thơm XỊn Sài Gòn. Đã hút thuốc lá thơm thì phải chơi cho đúng chuẩn vị. Mới hưởng thức được vị ngon tuyệt hảo của dòng thuốc lá thơm

-15%
Điếu lớn
Hết hàng
điếu nhỏ