Thuốc Lá Bấm Thơm Pine Change Double

60.000 VNĐ

Tổng quan về Thuốc Lá Bấm Thơm PINE Change Double

  • Điếu nhỏ
  • Tar 4 mg
  • Nicotine: 0.3 mg
  • Ni nhẹ trung bình phù hợp cho cả nam nữ đều có thể trải nghiệm
  • 1 gói 20 điếu nhỏ</li>
  • Made in KOREA by KT&G
Xóa
Thuốc Lá Bấm Thơm Pine Change Double
zalo-icon
facebook-icon
callME